PrefixProofNameOriginOwnerWebImage
SVNUBIC Registeredn/aSIMinistrvo za Obrambo Vlada Republike Sloveije https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/